Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

Trần Quốc Nghiễn là vị tướng tài ba dũng mãnh trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Ông còn là một người con tận hiếu, là người tôi tận trung. Để tưởng nhớ công lao to lớn của ông, một ngôi đền thờ do các chủ thuyền thường hay qua lại dựng tại chân núi Bài Thơ.

160 e1289276676870 Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn den chua
Quảng Ninh là vùng đất có mối quan hệ mật thiết với 125 năm lịch sử hình thành và phát triển của triều đại nhà Trần (thế kỷ XII-XIII), mà dấu vết còn lại đến ngày nay là rất nhiều những di tích đình, đền, miếu, nghè thờ các vị hoàng đế, tướng lĩnh của nhà Trần. Một trong những nhân vật đó là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, người con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Cho tới nay, năm sinh, năm mất của ông vẫn chưa xác định được. Theo các tư liệu lịch sử thì ông là một tướng tài, văn võ song toàn. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ ba (1288), Trần Quốc Nghiễn lập công to nên khi bình xét công trạng ông được vua Trần phong tước vương là Hưng Vũ Vương. Với vùng đất Quảng Ninh, dấu ấn của ông không rõ nét như người em Trần Quốc Tảng (đang được thờ ở đền Cửa Ông), nhưng hẳn sự thờ tự ông như ở ngôi đền bên núi Bài Thơ hiện nay phải có gốc tích, nguyên cớ nào đó.
Đền có từ rất lâu đời gồm có ba gian bái đường, một hậu cung. Đền thờ Mẫu nằm ở bên phải đền chính. Ban chính thờ Trần Quốc Nghiễn, ban bên phải thờ Đệ Nhất Vương Cô, ban trái thờ Đệ Nhị Vương Cô. Trong đền có đầy đủ nghi trượng, bát bửu, các đồ tế khí. Đền đã qua rất nhiều lần trùng tu.

Bài viết liên quan

  1. Đền Sinh
  2. Chùa Lân
  3. Chùa Đồng Yên Tử
  4. Miếu Tiên Công
  5. Chùa Long Tiên