Đền Trung Cốc

Ban đầu đền được xây dựng bằng tranh tre, đến năm Gia Long thứ 6 (1807) xây dựng lại như ngày nay. Đền thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão.

162 Đền Trung Cốc den chuaVị trí:

Đền Trung Cốc nằm trên gò đất cao ở giữa thôn Đông Cốc, xã Nam Hoà, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm:

Đền xây theo kiểu chữ “đinh” gồm ba gian tiền đường và hai gian hậu cung. Đền thờ Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão và còn lưu giữ được một số sắc phong và đồ thờ tự có giá trị nghệ thuật cao.

Tương truyền, để chuẩn bị cho xây dựng bãi cọc đồng Vạn Muối ở cửa sông Kênh, hai ông đã bị mắc cạn thuyền ở gò đất thôn Đông Cốc (ngày nay) và phải huy động dân binh, thuyền chài tới kéo thuyền ra. Để ghi nhớ sự kiện này, sau chiến thắng Bạch Đằng, nhân dân đã lập đền thờ ngay tại chỗ thuyền bị mắc cạn trước đây. Trong đền có hai pho tượng Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão, một số sắc phong và đồ thờ tự có giá trị nghệ thuật cao.

Bài viết liên quan

  1. Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn
  2. Chùa Long Tiên
  3. Đền thờ Trần Hưng Đạo
  4. Đền Sinh
  5. Bãi biển Bãi Cháy