Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long

Theo quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 23-6-2010, tỉnh Quảng Ninh sẽ đầu tư hơn 10 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.
small 57772 Nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long  tin tuc su kien

Với mục đích đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, đảm bảo an toàn và đáp ứng được nhu cầu khách thăm quan du lịch lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các điểm đỗ nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long tại 4 địa điểm: Điểm Hòn 690 – Lạch Đầu xuôi – Hòn Lờm Bò, Hang Trinh Nữ – Hang Trống, Hồ Động Tiên – Hang Luồn, Hòn 578 – Nhà Lát.

Các địa điểm trên sẽ đáp ứng được công suất tối đa cho 120 tàu tải trọng 30 tấn/tầu, tổng mức đầu tư dự kiến dự án là hơn 10 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn tu bổ, tôn tạo Vịnh Hạ Long.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý Vịnh Hạ Long lập và trình duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án trong năm 2011


Theo QNP

Bài viết liên quan

  1. Phục chế lại di tích bia đá vua Khải Định tại hang Đầu Gỗ
  2. Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm
  3. Đại hội Công đoàn Ban Quản lý Vịnh Hạ Long 2010-2012
  4. Báo Nhật Bản ca ngợi Vịnh Hạ Long
  5. Vịnh Hạ Long – di tích quốc gia đặc biệt