Đảo ở Hạ Long

Đảo ở Hạ Long Đảo Ti Tốp

Đảo Ti Tốp

Đảo Ti Tốp cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 7 - 8 km về phía đông nam. Đảo Ti Tốp có bãi cát hình vành trăng lưỡi liềm. Cát ở đây

Đảo ở Hạ Long Đảo Rều

Đảo Rều

Đảo Rều là một hòn đảo nhỏ cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng hơn 500 m.Hiện nay trên đảo nuôi rất nhiều loại chim thú, trong đó có

Page 4 of 41234