Đền Chùa

Đền Chùa Chùa Hoa Yên

Chùa Hoa Yên

Nằm trên lưng chừng núi ở độ cao 516m, chùa Hoa Yên là ngôi chùa to nhất và đẹp nhất nên còn gọi là chùa Cả. Chùa

Đền Chùa Đình Trà Cổ

Đình Trà Cổ

Ðình Trà Cổ được xây dựng vào khoảng năm 1550, thờ 6 vị Thành Hoàng có công dựng ấp, lập làng ở giữa nơi biển

Đền Chùa Miếu Tiên Công

Miếu Tiên Công

Miếu xây dựng để thờ 19 vị Tiên Công có công đầu tiên trong việc quai đê lấn biển, lập nên xã Hà Nam với xóm làng

Đền Chùa Chùa Long Tiên

Chùa Long Tiên

Chùa Long Tiên được xây dựng vào năm 1941, chùa có phong cách kiến trúc độc đáo hiếm thấy, mang phong cách kiến trúc và

Page 3 of 41234