Đền Chùa

Đền Chùa Chùa Đồng Yên Tử

Chùa Đồng Yên Tử

Toạ lạc trên độ cao 1.068m, chùa Đồng đã được Trung tâm Sách kỷ lục VN ghi nhận là ngôi chùa đồng lớn nhất và

Page 4 of 41234